9Kcodril

PROJECTE SOCIAL LLARS EL TEMPLE


L’associació Kcodril - Dinamització i Acció Social du a terme un projecte social que es desenvolupa en conjunt amb l’entitat Llars d’Infància “el Temple”, amb l’objectiu d’oferir una formació i una alternativa laboral com a monitors al món de les activitats d’oci i temps lliure, pels joves tutelats i ex-tutelats del centre.


També es realitzen activitats de temps lleure destinades a infants més petits on s’integren amb altres nins de distintes procedències externes a la llar.


Que significa aquest projecte


Aquest és un projecte de llarga durada, perquè poc a poc arribam a més gent i a més participants i tot això gràcies a les diferents entitats que ens recolzen.

El projecte vol donar una alternativa al temps lliure dels més petits de la “Llars el Temple”. Un temps lliure que sigui diferent i adaptat a les seves necessitats, que puguin viure realitats diferents al seu dia a dia, una desconnexió que els faci entrar en una rutina alternativa i diferent.

Sempre des del caire o manera fer de la nostra entitat (KCodril): diferent, dinàmica, de l’esplai, jove, ... I amb una intenció integradora en tots els seus aspectes, fent-los compartir aquestes activitats amb altres grups o nins vinguts d’altres escoles, AAVV, pobles, esplais, ....


Aquest projecte es realitza a la casa de colònies situada al Puig de Sant Miquel (Montuïri).


INTENCIONS ESPECÍFIQUES

Aquestes intencions surten de les generals de la nostra entitat i que han estat adaptades al projecte que presentam.

- Aportar al projecte del centre un recurs diferent, perquè els nins/nines i joves que viuen a les instal·lacions de la Llar del Temple puguin gaudir del temps lliure d’una manera alternativa.

- Integrar a tots els participants d’aquest projecte en altres realitats que els envolten, diferents al seu dia a dia, perquè tenguin la possibilitat de conviure amb altres nins/es i joves.